Sık Sorulan Sorular

KABÜSEM Giriş

Kullanıcı Adı :
Şifre :
Şifremi Unuttum Üye Ol GİRİŞ YAP

KABÜSEM Şifremi Unuttum

E-posta :
ŞİFREMİ GÖNDER

Hakkımızda

AMAÇLARIMIZ
 
KABÜSEM'in  amaçları,  Karabük Üniversitesi'nin  uzmanlaştığı  ve bilgi  birikimi  olan tüm  alanlarda  sürekli eğitim, uygulama ve araştırma programları  ile;  Üniversitenin  kamu kuruluşları,  özel sektör ve  uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, Karabük Demir-çelik sanayi kuruluşları ile köklü ilişkiler kurarak ortak Ar-Ge çalışmaları yapmak, Yetişkinlere bilgi ve beceri kazandırılmasını sağlamak,  Özellikle  bölgesel  alanda  olmak  üzere,  Türk  sanayisi  ve  ülke kalkınmasına hizmet etmek, Ülkemizin teknolojisi ile ilgili stratejik kararların alındığı, standart ve yönetmeliklerin  belirlendiği forumlara  ve  çalışma gruplarına katılarak bu çalışmalara katkı sağlamak, Bu hizmeti öncelikle bölgesel olmak üzere ulusal ve uluslararası bir boyuta ulaştırmaktır.

Bunların yanı sıra,  KABÜSEM,  teorik  eğitimi  uygulama  eğitimi ile  birleştirerek  katılımcıların  gerekli  olan bilgi  ve  becerileri kazanmalarını sağlamayı  amaçlamaktadır.  Kamu,  özel  sektör ve  uluslararası kuruluş ve kişiler için, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler  ve konferanslar  düzenler; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda üniversite olanaklarının tanıtımını yapar.  Ayrıca sanayi kuruluşları ile akademik çevreler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, tartışma platformunun oluşturulması, üreticiler ile  tüketicilerin  beklentilerinin  ve  sorunlarının çözüm yöntemlerini geliştirmek amaçlanmaktadır.  Bu  faaliyetlerin  tamamı,  Karabük  Üniversitesi'nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltmiş, yeterli bilimsel birikime sahip öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilecektir.
 
HEDEFLERİMİZ
 
Karabük Üniversitesi Sürekli  Eğitim, Uygulama  ve  Araştırma Merkezi (KABÜSEM)  faaliyetlerini gerçekleştirirken  şu  hedeflerin gerçekleşmesine yönelmiştir:

- Sürekli eğitim programlarını, bölgenin  ihtiyaçlarını göz  önünde bulundurarak kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli programlar olarak hazırlamak;

- Sürekli eğitim programlarının belirli kalite standartlarında hazırlanmalarına ve sürdürülmelerine yol gösterici ve düzenleyici bir rol üstlenmek;

- Sürekli eğitim programlarının çeşitliliğini, her tür sürekli eğitim ihtiyacına uygun biçimde yanıt verebilecek şekilde arttırmak;

- Eğitim programlarını, her yıl belirli dönemlerde düzenli olarak tekrarlanacak biçimde kataloglar, ilanlar ve internet aracılığıyla tanıtmak;

- Katılımcılarından yürütülen programlarla ilgili düzenli bir geribildirim alarak programların sürekli iyileştirilmesini sağlamak;

- Mümkün olan en kısa sürede kaynakları oluşturarak KABÜSEM'i kendi binasına kavuşturmak ve sadece sürekli eğitim merkezi olarak düzenlenmiş dershane, laboratuar ve uygulama merkezlerinde eğitimler veren bağımsız bir yapıya kavuşturmak;

- KABÜSEM'i Karabük ve çevre illerde sürekli eğitim açısından en güvenilir ve vazgeçilmez bir başvuru merkezi haline getirmek;

- Merkez, sürekli eğitim alanındaki gelişmeleri yakından izlemek ve üniversitenin uluslararası ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Uluslar arası Eğitim örgütleriyle işbirliğini sağlamaktır.