İlke ve Değerler
İLKE ve DEĞERLER

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABÜSEM) hedeflerini gerçekleştirirken bazı ilkelere uygun davranmaya dikkat edecektir: Öncelikle, Karabük Üniversitesi'nde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin, kamu, özel sektör ve Uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak; Bilgi eksikliliğinden kaynaklanan toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve bu sorunların giderilmesinde bir eğitim kurumu birimi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek; Merkezin güvenilirliğini sağlayarak, gerek üniversite içinde, gerekse dışında iyi bir marka (isim) oluşturmasını sağlamak; Üniversite birimleri arasında sürekli eğitim faaliyetlerinde hem rekabetçiliği hem de işbirliğini korumak ve geliştirmek; Sürekli eğitim gelirlerinin birimler arasında ve birimler içinde emek ve katkıya uygun olarak dağıtılmasını gözetmek; Birimler arasında tarafsızlığı koruyarak sürekli eğitim kararlarının bilimsel esaslara uygun olarak alınmasını sağlamak.