AMAÇLARIMIZ

KABÜSEM’in amaçları, Karabük Üniversitesi’nin uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda sürekli eğitim, uygulama ve araştırma programları ile; Üniversitenin kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, Karabük Demir-çelik sanayi kuruluşları ile köklü ilişkiler kurarak ortak Ar-Ge çalışmaları yapmak, Yetişkinlere bilgi ve beceri kazandırılmasını sağlamak, Özellikle bölgesel alanda olmak üzere, Türk sanayisi ve ülke kalkınmasına hizmet etmek, Ülkemizin teknolojisi ile ilgili stratejik kararların alındığı, standart ve yönetmeliklerin belirlendiği forumlara ve çalışma gruplarına katılarak bu çalışmalara katkı sağlamak, Bu hizmeti öncelikle bölgesel olmak üzere ulusal ve uluslararası bir boyuta ulaştırmaktır. Bunların yanı sıra, KABÜSEM, teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişiler için, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. Ayrıca sanayi kuruluşları ile akademik çevreler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, tartışma platformunun oluşturulması, üreticiler ile tüketicilerin beklentilerinin ve sorunlarının çözüm yöntemlerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu faaliyetlerin tamamı, Karabük Üniversitesi’nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltmiş, yeterli bilimsel birikime sahip öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilecektir.

 

HEDEFLERİMİZ

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABÜSEM) faaliyetlerini gerçekleştirirken şu hedeflerin gerçekleşmesine yönelmiştir:

– Sürekli eğitim programlarını, bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli programlar olarak hazırlamak;

– Sürekli eğitim programlarının belirli kalite standartlarında hazırlanmalarına ve sürdürülmelerine yol gösterici ve düzenleyici bir rol üstlenmek;

– Sürekli eğitim programlarının çeşitliliğini, her tür sürekli eğitim ihtiyacına uygun biçimde yanıt verebilecek şekilde arttırmak;

– Eğitim programlarını, her yıl belirli dönemlerde düzenli olarak tekrarlanacak biçimde kataloglar, ilanlar ve internet aracılığıyla tanıtmak;

– Katılımcılarından yürütülen programlarla ilgili düzenli bir geri bildirim alarak programların sürekli iyileştirilmesini sağlamak;

– Mümkün olan en kısa sürede kaynakları oluşturarak KABÜSEM’i kendi binasına kavuşturmak ve sadece sürekli eğitim merkezi olarak düzenlenmiş dershane, laboratuvar ve uygulama merkezlerinde eğitimler veren bağımsız bir yapıya kavuşturmak;

– KABÜSEM’i Karabük ve çevre illerde sürekli eğitim açısından en güvenilir ve vazgeçilmez bir başvuru merkezi haline getirmek;

– Merkez, sürekli eğitim alanındaki gelişmeleri yakından izlemek ve üniversitenin uluslararası ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Uluslararası Eğitim örgütleriyle işbirliğini sağlamaktır