Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABÜSEM) hedeflerini gerçekleştirirken bazı ilkelere uygun davranmaya dikkat edecektir: Öncelikle, Karabük Üniversitesi’nde örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin, kamu, özel sektör ve Uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak; Bilgi eksikliğinden kaynaklanan toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve bu sorunların giderilmesinde bir eğitim kurumu birimi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek; Merkezin güvenilirliğini sağlayarak, gerek üniversite içinde, gerekse dışında iyi bir marka (isim) oluşturmasını sağlamak; Üniversite birimleri arasında sürekli eğitim faaliyetlerinde hem rekabetçiliği hem de işbirliğini korumak ve geliştirmek; Sürekli eğitim gelirlerinin birimler arasında ve birimler içinde emek ve katkıya uygun olarak dağıtılmasını gözetmek; Birimler arasında tarafsızlığı koruyarak sürekli eğitim kararlarının bilimsel esaslara uygun olarak alınmasını sağlamak.