Misyonumuz

Uluslararası toplumun hızla yeniden örgütlendiği, mesafelerin kısaldığı, ticari pazarların ortak ve yakın bir konuma geldiği yeni dünya düzeninde Sürekli Eğitim, uygulama ve araştırma merkezi olarak misyonumuz; Bireylerin değişen dünya koşullarında farklı fırsatlar üretebilmelerine katkı sağlayabilecek, meslekleriyle ilgili alanlarda derin bir bilgi birikiminin yanı sıra, güçlü bir iletişim yeteneği ile sorun çözebilme ve analitik düşünme yeteneği kazanmalarına imkan sağlamaktır. Ayrıca, yaşamın her alanındaki çağdaş bilgiyi, Türk kültürüne özgü değerlerle bütünleştirerek, Ülke ekonomisinin gelişiminde etkin rol oynayan bilinçli ve hedeflerine odaklanmış bireylerin yetişmesine öncü olmak için varız…

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslar arası iş çevreleriyle, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışarak, piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneğe sahip kalifiye eleman yetiştirmek, ülkemizin ihtiyaçları ve piyasanın talepleri doğrultusunda gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleklere yönelik çalışmalar yaparak yeni programlar açmak ve bu programlarda toplumun gelişimi için sosyal sorumluluk üstlenen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir eğitim, uygulama ve araştırma merkezi olmak…