Sürekli veya yaşam boyu eğitim “kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam açısından bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak amacıyla yaşam boyunca sürdürülen öğrenim etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. Sürekli eğitim, bilgi ve yeterliliklerinin gelişimini destekleyen tüm eğitim öğretim ve öğrenme etkinliklerini içerir. Amacı tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşamlarını daha çok kontrol edebilmeleri için sosyal ve ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkan vermektir. Sürekli eğitimin genel amacı ; eğitim yoluyla toplumu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkanı sağlamak ve sosyal bütünlüğü geliştirmek olarak özetlenebilir. Bu yüzden sürekli eğitim okullarda, üniversitelerde, evde yada toplum içinde diğer herhangi bir yerde gerçekleştirebilmektedir. Günümüzde, her birey, gelişim ve değişime uyum sağlamak için; kendi kişisel yeteneklerini, işe ilişkin becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla sürekli öğrenme çabası içinde olmalıdır. Karabük Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABÜSEM), üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora eğitim programlarının yanında yaşam boyu öğrenimin öneminden yola çıkarak toplumun sürekli öğrenim ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. KABÜSEM, Karabük ilinin bir sanayi kenti olduğunu da göz önünde bulundurarak, üniversitemiz fakülte ve yüksek okullarının uzman oldukları alanlarda üstün nitelikte ve talebe uygun olarak kısa ve uzun süreli sertifika, kurs veya seminer programları düzenlenmektedir.